☝︎

Literature and articles

A.

Agamben, Giorgio, Undantagstillståndet, transl. Sven-Olov Wallenstein, Stockholm: Axl Books, 2005.

Ahmed, Sara, The Cultural Politics of Emotion, second edition, Edingburgh: Edinburgh University Press, 2004.

Aleksijevitj, Svetlana, Kriget har inget kvinnligt ansikte, transl. Kajsa Öberg Lindsten, Audiobook read by Gunilla Leining, Stockholm: Ersatz, 2013.

Alakoski, Susanna, Oktober i fattigsverige, Stockholm: Albert Bonniers, 2012.

Arendt, Hannah, Människans villkor, transl. Joachim Retzlaff, Gothenburg: Daidalos, 1998.

Arendt, Hannah, The Human Condition, Chicago: University of Chicago Press, 1998.

Arendt, Hannah, “Tänkande och moraliska överväganden: En föreläsning”, Tanke Känsla Identitet. Anthology. Ulla M Holm, Eva Mark, Annika Persson, Eds. Gothenburg: Anamma, 1997.

Arendt, Hannah, “Thinking and Moral Considerations: A lecture”, Social Research, Vol. 38, No. 3, 1971.
Ariadad, Samira, and Fleischer, Rasmus, “Att göra gemensamma rum”, Brand, No. 1, 2010. www.samhallsentreprenor.glokala.se/wp-content/uploads/Att_gora_gemensamma_rum.pdf.

Aristoteles, Den Nicomachiska etiken. Första boken, transl. Mårten Ringbom, Gothenburg: Daidalos 2012.

Augé, Marc, Non-Places: An Introduction to Anthropology of Supermodernity, New York: Verso, 1995.

Azar, Michael, Vittnet, Gothenburg: Glänta, 2008.

B.

Benjamin, Walter, Essayer om Brecht, transl. Carl-Henning Wijkmark, Lund: Cavefors, 1971.

Bergendal, Gunnar, Ansvarig handling. Uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning, Stockholm: Dialoger, 2003.

Bishop, Claire, Artificial hells; participatory art and the politics of spectatorship, New York: Verso, 2012.

Björk, Nina, Lyckliga i alla sina dagar: Om pengars och människors värde, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2012.

Bolt, Barbara, “Artistic Research: A performative paradigm?”, PARSE No. 3, 2016, University of Gothenburg. www.parsejournal.com/article/artistic-research-a-performative-paradigm

Borg, Bo, “Cecilia Parsbergs utställning i Skövde Konsthall 7/3–22/5”, Konstperspektiv No. 2, 2015.

Bourgeois, Louise, Deconstruction of the Father, Reconstruction of the Father, London: Violette Editions, 1998.

Bourriaud, Nicolas, Relational Aesthetics, Dijon: Les Presse Du Reel, 1998.

Breman, Anna, Forskning om filantropi; varför skänker vi bort pengar?, EFI The economic research institute, Stockholm, 2008.

Brännström, Anneli Öhman; Jönsson Marie; Svensson Ingeborg, Att känna sig fram: känslor i humanistisk genusforskning, Umeå: H:ström Text Kultur, 2011.

Butler, Judith, Krigets ramar – när är livet sörjbart?, transl. Karin Lindeqvist, Stockholm, Tankekraft, 2009.

Butler, Judith, Frames of War: When is life Grievable?, New York: Verso, 2010.

Butler, Judith, Bodies that Matter, New York: Routledge, 2011.

Bäckström, Hanna; Örestig, Johan; Persson, Erik, “The EU Migrant Debate as Ideology”, Eurozine, June 15, 2016, www.eurozine.com/articles/2016-06-15-orestig-en.html. “EU-migrantdebatten som ideologi; Rättigheter, skyldigheter och ansvar i den kapitalistiska välfärdsstaten”, Fronesis, No. 52–53, 2015). http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:898734/FULLTEXT01.pdf.

C.

Carson, Anne, The Beauty of the Husband, New York: Vintage books, 2001.

Chatty, Meriam, Migranternas medborgarskap, Ph.D. thesis, Örebro Studies in Political Science 40, 2015, Örebro: Örebro University.

Coetzee, J. M, Stranger Shores. Essays 1986–1999, New York: Vintage, 2002.

Commissioner for human rights, Human rights of Roma and Travellers in Europe, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. https://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfRoma_WEB.pdf.

D.

Daney, Serge, “Before and after the image”, transl. Melissa McMahon, Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media and Culture, No. 20, 1998. www.home.earthlink.net/~steevee/Daney_before.html.

Debord, Guy, Skådespelssamhället, transl. Olov Hyllienmark, Gothenburg: Daidalos, 2002.

Derrida, Jacques, “A Certain Impossible Possibility to Saying the Event”, transl. Gila Walker, Critical Inquiry, No. 33, 2007.

Dahl, Arne, Blindbock, Stockholm: Albert Bonniers, 2013.

Demos, T S, Return to the Postcolony, Specters of colonialism in contemporary art, Berlin: Sternberg Press, 2012.

Diamond, Elin, Brechtian Theory/Feminist Theory, Toward a Gestic Feminist Criticism, New York: Routledge, 1997.

Diamond, Elin, Unmaking, Mimesis, New York: Routledge, 1997.

Draculic, Slavenka, Balkan Express: Fragment från andra sidan kriget, transl. Ia Lind, Stockholm: Ordfront, 1993.

E.

Eriksson, Leif, Från elefanten i rummet till kanariefågeln i gruvan – om socialt utsatta EU-migranter i det svenska folkhemmet, Institutionen för globala studier, Gothenburg: University of Gothenburg, Mistra Urban Futures, 2015.

Emirov, Stanislav, Varför tigger romer?, Stockholm: Karneval, 2016.

F.

Foucault, Michel, Diskursernas kamp, selected texts, Thomas Götselius and Ulf Olsson eds., Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008.

G.

Gadamer, H-G, Truth and Method, 2nd rev. edition, transl. J Weinsheimer & DG Marshall, New York: Continuum, 1993.

Gadamer, H-G, Sanning och metod i urval, transl. Arne Melberg, Gothenburg: Daidalos, 1997.

Glissant, Edouard, Relationens filosofi. Omfångets poesi, transl. Christina Kullberg and Johan Sehlberg, Gothenburg: Glänta, 2012.

Granér, Sara, Med vänlig hälsning, Stokcholm: Ordfront Galago, 2010.

Gurt, Stefan, Ni inger dessa människor hopp, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2015.

Groys, Boris, Going Public (E-Flux Journal), Sternberg, 2010.

H.

Hansen, Peo, EU:s migrationspolitik under 50 år, Lund: Studentlitteratur, 2008.

Herzog, Werner, “Into the Abyss”, (documentary film), 2011.

Hewitt, Andrew, Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement, Durham: Duke University Press, 2005.

I.

Illman, Ruth, Kultur, människa, möte: ett humanistiskt perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2005.

Illman, Ruth, Ett annorlunda Du: reflektioner kring religionsdialog, Gothenburg: Makadam, 2006.

Illman, Ruth, Art and Belief: artists engaged in Interreligious Dialogue, Sheffield: Equinox, 2012.

Irigaray, Luce, I love to You: Sketch for a felicity in history, New York: Routledge, 1996.

Israelsson, Aaron; Brentlin, Rola, Vi kallar dem Tiggare, Stockholm: Hydra, 2014.

J.

Jelinek, Elfriede, Rosamunde (from Döden och Flickan I–V: Prinsessdramer), transl. Ia Lind and Magnus Lindman, Umeå: Atrium, 2011.

Johansson, Anders, Kärleksförklaring, Gothenburg: Glänta, 2015.

K.

Kemp, Peter, Emmanuel Lévinas, En introduktion, transl. Rikard Hedenblad, Gothenburg: Daidalos, 1992.

Kernen, Caroline, Kurkiala Medbo, Tova, “I jakt på ett bättre liv”, (documentary film), 2015. www.ijaktpaettbattreliv.se/about.html.

Kester, Grant H, The one and the many: Contemporary collaborative art in a global context, Durham: Duke University Press, 2011.

Koszewska, J, “Gift, exchange and trust”, MA thesis in Information and Knowledge Management, University of Warsaw, 2008.

Kundera, Milan, Romankonsten, transl. Mats Löfgren, Stockholm: Albert Bonniers, 1986.

L.

Larsson, Hans, Intuition. Några ord om diktning och vetenskap, Stockholm: Dialoger, 1997.

Lee, Mara, “Sa hon och darrade”, Glänta No. 2, 2011.

Lee, Mara, När andra skriver; skrivande som motstånd, ansvar och tid, Gothenburg: Glänta, 2014.

Liedman, Sven-Eric, Humanistiska forskningstraditioner i Sverige. Kritiska och historiska perspektiv i Humaniora på undantag? An anthology. Tomas Forser, ed. Stockholm: Norstedt, 1978.

Liedman, Sven-Eric, Att se sig själv i andra, om solidaritet, Stockholm: Albert Bonniers, 2012.

Liedman, Sven-Eric, Stenarna i själen: Form och materia från antiken till idag, Stockholm: Albert Bonniers, 2006.

Lindseth, Anders, Svarevne og kritisk refleksjon – Hvordan utvikle praktisk kunnskap?, Nordland Univeristy, Bodö, 2013.

M.

Matta–Clark, “Gordon; Gloria Moure”, Gordon Matta-Clark: works and collected writings, Barcelona: Polı́grafa; New York: D.A.P./Distributed Art Pub, 2006.

Mark, Eva & Muchin, Pia, Teorier ur kroppsliga praktiker, Stockholm: Carlssons, 2011.

Martens, Renzo, “Episode 3: Enjoy Poverty”, 2009. [12-07-2016]

Mauss, Marcel, The Gift, transl. W D Halls, New York, Routledge, 2001.

Mohtadi, Lawen, Den dag jag blir fri. En bok om Katarina Taikon, Stockholm: Natur & Kultur, 2012.

Montaigne, Michel de, Essayer. Ur tredje boken: Om erfarenheten, transl. Jan Stolpe, Stockholm: Atlantis, 1986.

Murdoch, Iris, The Fire and the Sun: Why Plato Banished the Artists, Oxford: Clarendon Press, 1977.

N.

Nordenstam, Tore, Konst och moral, 2012. www.torenordenstam.se. [26-07-2016].

Nordenstam, Tore, Exemplets makt, Stockholm: Dialoger, 2005.

Nussbaum, Martha C, The Fragility of Goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, New York: Cambridge University Press, 1986.

Nussbaum, Martha C, Creating Capabilities: the human development approach, New York: Harvard University Press, 2011.

Nussbaum, Martha C, Främja förmågor; en modell för mänsklig utveckling, transl. Emelie André, Stockholm: Karneval förlag, 2013.

P.

Parsberg, Cecilia, “Nätverkande på muren”, Glänta No.1-2, 2006, and Eurozine.com, 2006.

Paulsen, Roland, Arbetssamhället; Hur arbetet överlevde teknologin, Lund: Gleerups, 2010.

Phelan, Peggy, “Performancekonstens ontologi: representation utan reproduktion”, transl. Sven-Olov Wallenstein, skriftserien KAIROS No. 13, Koreografier, Raster förlag, 2008.

Phelan, Peggy, Unmarked: the politics of performance, New York: Routledge, 1993.

Perby, Maja-Lisa, Konsten att bemästra en process: att förvalta yrkeskunnande, Örlinge: Gidlunds, 1990.

Platon, Skrifter 2: Menon Protagoras Lysis Charmides Ion Menexenos Euthydemos Faidros, transl. Jan Stolpe, Stockholm: Atlantis, 2001.

R.

Richardson, Michael, Georges Bataille – en introduktion, transl. Mattias Forshage, Malmö: Vertigo 1997.

S.

Skjervheim, Hans, Deltagare och åskådare, Uppsala: Prisma/Föreningen Verdandi, 1971.

Sjöström, Kent, Skådespelaren i handling; strategier för tanke och kropp, Stockholm: Carlsson, 2007.

Schuback, Marcia Sá Cavalcante, Att tänka i skisser, Gothenburg: Glänta, 2011.

Sontag, Susan, Regarding the pain of others, New York: Picador, 2004.

Sontag, Susan, On photography, New York: Penguin, 2008.

Sofokles, Antigone, transl. Jan Stolpe and Lars-Håkan Svensson, Lund: Ellerströms, 2003.

Spivak, Gayatri, ”Kan den subalterna tala?”, transl. Monica Berntsson and Mikela Lundahl, skriftserien KAIROS #7 Postkoloniala studier, Raster förlag, 2002.

Svedin, Glenn, En ohyra påsamhällskroppen, Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2015.

T.

Tilghman, B R, But is it Art? The Value of Art and the Temptation of Theory, Basil Blackwell, 1984.

Toulmin, Stephen, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity, Chicago: University of Chicago Press, 1990.

Minh-Ha, Trinh T, Någon annanstans, här inne, Immigrationen, flyktingskapet och gränshändelsen, transl. Göran Dahlberg and Elin Talje, Gothenburg: Glänta, 2012.

Minh-Ha, Trinh T, Elsewhere, Within Here: Immigration, Refugeeism and the Boundary Event. New York: Routledge, 2011.

W.

Wallenstein, Sven-Olov, “Kant, det sköna och det sublima”, Paletten No. 4, 2015.

Weber, Carl, Brechts concept of Gestus and the American Performance Tradition in Brecht Sourcebook, New York: Routledge, 2000.

Westin, Sara, The Paradoxes of Planning: A Pyscho-Analytical Perspective, Farnham: Ashgate, 2014.

Wilkinsson, Richard & Pickett, Kate, Jämlikhetsanden, transl. Lars Ohlsson, Stockholm: Karneval förlag, 2010.

Williams, Patrick, Chrisman, Laura, Colonial Discourse and Postcolonial Theory: A Reader, New York: Columbia University Press, 1994.

Wittgenstein, Ludwig, Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, Oxford: Basil Blackwell, 1966.

Wittgenstein, Ludwig, Filosofiska undersökningar, transl. Anders Wedberg, Stockholm: Thales, 2012.