3.1 Plats I

Götgatan, januari, 2013.
Götgatan, januari, 2013.

Bilden visar spår av en människa: filten, snön som smält av värmen från kloaken. Det finns en ännu inte berättad historia om en person och det finns också en berättelse om ett ekonomiskt och politiskt1)”Politiken är den normativa läran om hur medborgarna bör leva för att leva ett gott liv och samtidigt är den läran om de samhälleliga förutsättningarna som skall göra det möjligt att förverkliga detta goda liv.” Hannah Arendt, Människans villkor, övers Joachim Retzlaff, Daidalos, 1998, s 14. system som den människan lever i. Jag fotograferar denna bild hastigt, med min mobiltelefon, i förbifarten. Jag lever i samma ekonomiska, politiska system. Vi delar gatumiljö men det är många saker vi inte delar. Berättelsen finns ännu inte – för den livssituation som filten lämnar spår av har ingen berättare. Den som skulle kunna adresseras finns, i den här bilden, utanför ramen, utanför gränsen för tilltal.

Jag fortsätter att, på mina dagliga vägar, i min gatumiljö, fotografera fler platser för tiggande. Spåren på gatorna vittnar också om att alla som vistas i staden inte har tagits med i planeringen av stadens sociala liv.2)Det första fotot i en fotoserie på 38 fotografier som jag kallar Tiggandets platser. Elva av dessa fotografier är publicerade i texten ”Giveriet i den Fria rörlighetens Europa”. www.eurozine.com/articles/2014-08-06-parsberg-sv.html. [27-04-2016].

Gestaltning:

( en fotoserie )

Platserna I

Kapitel 3: Platserna I
Noter

   [ + ]

1. ”Politiken är den normativa läran om hur medborgarna bör leva för att leva ett gott liv och samtidigt är den läran om de samhälleliga förutsättningarna som skall göra det möjligt att förverkliga detta goda liv.” Hannah Arendt, Människans villkor, övers Joachim Retzlaff, Daidalos, 1998, s 14.
2. Det första fotot i en fotoserie på 38 fotografier som jag kallar Tiggandets platser. Elva av dessa fotografier är publicerade i texten ”Giveriet i den Fria rörlighetens Europa”. www.eurozine.com/articles/2014-08-06-parsberg-sv.html. [27-04-2016].